Scrisoare de Garantie Bancara in cazul declansarii Insolventei

Către: MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
B-dul Victoriei, nr.152, sector 1, Bucuresti
CUI: 24931499
Scrisoare de Garantie Bancara nr. G503447/890 („Garantia”)
Garant: Banca Comerciala Romana SA
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6, Bucuresti,
cod poștal 060013
Ordonator: VACANTA DIRECTA SRL,
Str Gen. Berthelot , nr.21A, sector 1, Bucuresti
CUI RO 37214119
Beneficiar: MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
B-ul Victoriei, nr.152, sector 1, Bucuresti
CUI: 24931499
Relatia de baza: In conformitate cu prevederile OG 2/2018 si ale Procedurii privind garantarea sumelor platite de calatori in legatura cu pachetele de servicii de calatorie/serviciile asociate in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si procedurile de despagubire a calatorilor “Procedura”, intelegem ca VACANTA DIRECTA SRL,
cu sediul social in Str Gen. Berthelot, nr.21A, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3403/2017, CUI RO 37214119, in calitate de «agentie de turism organizatoare», denumit in prezenta “Ordonator”, trebuie sa prezinte o scrisoare de garantie bancara in vederea obtinerii licentei de turism, conform art. 20 alineat 1 coroborat cu art. 18 din OG 2/2018.
Ca o garantie pentru buna executie a furnizarii/ executarii serviciilor de turism aferente ”contractului de comercializare"/ ''pachetului” in cazul declansarii insolventei ''agentiei de turism organizatoare“ acesta, trebuie sa prezinte Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, denumit in prezenta „Beneficiar“, o scrisoare de garantie de buna executie.

Valoarea Garantiei si moneda: RON 5.000,00 (in litere: cincimiilei)
Document de sustinere a cererii de plata: - nu este cazul
Forma de Prezentare:
Cererea de plata, declaratia Beneficiarului si orice corespondenta aferenta prezentei Garantii:
1) trebuie depuse la Locul Prezentarii, intr-una din urmatoarele modalitati:
a) pe suport hartie, in original, semnate olograf, sau
b) prin mesaj SWIFT autentificat transmis de banca Beneficiarului/ corespondenta, care va reda cu exactitate continutul integral al cererii de plata si al declaratiei Beneficiarului confirmand in acelasi timp, ca a expediat prin posta documentele mentionate mai sus.
si
2) trebuie insotite de certificarea bancii Beneficiarului/corespondente prin mesaj SWIFT autentificat sau a juristilor Beneficiarului, ca semnaturile ce apar pe documentele mai sus mentionate angajeaza in mod valabil Beneficiarul.


Conditiile si termenii Garantiei:
In calitate de Garant, ne angajam in mod irevocabil si neconditionat, prin prezenta Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie („Garantie”) sa platim Beneficiarului, orice suma pana la Valoarea Garantiei, la primirea, respectand Forma de Prezentare, a cererii de plata conforme din partea Beneficiarului, sustinuta declaratia Beneficiarului (fie in cererea de plata fie intr-un document separat, semnat, care insoteste sau identifica cererea de plata), indicand faptul ca:
• ''agentia de turism organizatoare“/Ordonatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de
”consumator/calator” intrucat este in insolventa, mentionand totodata care sunt detaliile ”contractului de comercializare/pachetului“ incheiat intre ''agentia de turism organizatoare“ si „consumator/calator“, declarand totodata ca sunteti in posesia tuturor documentelor prevazute de lege si ca sunteti indreptatit, ca urmare a acestui fapt, sa solicitati plata acestei sume.
Termenii subliniati din prezenta Scrisoare de garantie vor avea sensul atribuit acestora in textul OG 2/2018 si a Procedurii.
Orice cerere de plata trebuie sa fie primita de Garant, la Locul Prezentarii, inainte sau la Data de Expirare.
Prezenta Garantie isi inceteaza de drept valabilitatea inainte de Data de Expirare, si inceteaza a mai produce orice efect juridic inainte de aceasta data:
- la primirea, la Locul Prezentarii si in Forma de Prezentare, a unei confirmari emise de Beneficiar privind eliberarea de obligatii in cadrul prezentei Garantii.
Valoarea Garantiei se reduce automat cu valoarea platilor efectuate de catre Garant in cadrul prezentei Garantii.
Prezenta Garantie se supune Regulilor Uniforme pentru Garantii la Cerere-Publicatia nr. 758 a Camerei de Comert Internationale de la Paris.
Prezenta Garantie s-a emis in format electronic si s-a semnat angajant,cu semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat valid, nerevocat si nesuspendat.


BANCA COMERCIALA ROMANA SA